Συμβουλές για ασθενείς

Στόχος της παρούσας ιστοσελίδας είναι η παροχή γενικών πληροφοριών πάνω στο νόσημα. Συζητήστε πιθανά συμπτώματα και τη θεραπεία σας, αποκλειστικά με τον θεράποντα ιατρό σας.

Πώς αντιμετωπίζεται;

Πώς αντιμετωπίζεται

Τα άτομα με υψηλή αρτηριακή πίεση θα πρέπει καταρχάς να προσαρμόσουν τον τρόπο ζωής τους. Περισσότερη άσκηση και ισορροπημένη διατροφή μπορούν να συμβάλλουν σημαντικά στη ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης.

 

Επίσης, συχνά απαιτείται η χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής, με αντιυπερτασικά φάρμακα διαφόρων θεραπευτικών κατηγοριών.

Συμβουλές για ασθενείς

Στόχος της παρούσας ιστοσελίδας είναι η παροχή γενικών πληροφοριών πάνω στο νόσημα. Συζητήστε πιθανά συμπτώματα και τη θεραπεία σας, αποκλειστικά με τον θεράποντα ιατρό σας.

Πηγές

 

1  https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/the-top-10-causes-of-death

2  Wendelboe AM, Raskob GE. Global Burden of Thrombosis: Epidemiologic Aspects. Circ Res. 2016;118(9):1340-1347

COR-PFM-CAR-GR-0001-1