Συμβουλές για ασθενείς

Στόχος της παρούσας ιστοσελίδας είναι η παροχή γενικών πληροφοριών πάνω στο νόσημα. Συζητήστε πιθανά συμπτώματα και τη θεραπεία σας, αποκλειστικά με τον θεράποντα ιατρό σας.

Πότε η υψηλή αρτηριακή πίεση είναι παθολογική; Πόσο συχνά εμφανίζεται;

υψηλή αρτηριακή πίεση

Σύμφωνα με τον ορισμό της Διεθνούς Εταιρείας Υπέρτασης του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (WHO-ISH), η αρτηριακή πίεση είναι πολύ υψηλή εάν η συστολική αρτηριακή πίεση είναι πάνω από 140 mmHg και η διαστολική πίεση (γνωστή ως «μικρή») είναι πάνω από 90 mmHg ή μεγαλύτερη.


Ο αριθμός των ατόμων με υψηλή αρτηριακή πίεση αυξήθηκε από 600 εκατομμύρια το 1980 σε 1 δισεκατομμύριο το 2008. Οι ερευνητές εκτιμούν ότι η υψηλή αρτηριακή πίεση σήμερα ευθύνεται για 9 εκατομμύρια θανάτους κάθε χρόνο.


Η υψηλή αρτηριακή πίεση επηρεάζει σε πολύ μεγάλη συχνότητα τους ηλικιωμένους. Επειδή ο αριθμός τους αυξάνεται παγκοσμίως, οι ειδικοί αναμένουν ότι ο αριθμός των ατόμων με υψηλή αρτηριακή πίεση, θα περάσει τα 1,5 δισεκατομμύρια μέχρι το 2025. Ο τρόπος ζωής και οι διατροφικές συνήθειες συμβάλλουν στην αύξηση αυτή.

Συμβουλές για ασθενείς

Στόχος της παρούσας ιστοσελίδας είναι η παροχή γενικών πληροφοριών πάνω στο νόσημα. Συζητήστε πιθανά συμπτώματα και τη θεραπεία σας, αποκλειστικά με τον θεράποντα ιατρό σας.

Πηγές

 

1  https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/the-top-10-causes-of-death

2  Wendelboe AM, Raskob GE. Global Burden of Thrombosis: Epidemiologic Aspects. Circ Res. 2016;118(9):1340-1347

COR-PFM-CAR-GR-0001-1