Συμβουλές για ασθενείς

Στόχος της παρούσας ιστοσελίδας είναι η παροχή γενικών πληροφοριών πάνω στο νόσημα. Συζητήστε πιθανά συμπτώματα και τη θεραπεία σας, αποκλειστικά με τον θεράποντα ιατρό σας.

Πώς αντιμετωπίζεται η πολλαπλή σκλήρυνση;

πολλαπλή σκλήρυνση

Η θεραπευτική προσέγγιση, εκτός από την αντιμετώπιση της οξείας φάσης και των συμπτωμάτων της νόσου, εστιάζεται κυρίως στην τροποποίηση της εξέλιξης της νόσου, στην πρόληψη των υποτροπών και στην καθυστέρηση της εξέλιξης της αναπηρίας.


Για τη θεραπεία μιας υποτροπής, χορηγούνται μεγάλες δόσεις κορτικοειδών ενδοφλεβίως για 3-5 μέρες, με σκοπό την ανάσχεση της φλεγμονής και την ύφεση των συμπτωμάτων.


Σήμερα υπάρχουν αρκετά φάρμακα τα οποία μπορούν να τροποποιήσουν την εξέλιξη της νόσου. Οι δύο βασικές κατηγορίες είναι τα νοσοτροποπoιητικά και τα ανοσοκατασταλτικά. Τα φάρμακα αυτά μειώνουν τη συχνότητα των υποτροπών, την εκφυλιστική δράση της πολλαπλής σκλήρυνσης και κατά συνέπεια επιβραδύνουν την εμφάνιση της αναπηρίας1 .

Συμβουλές για ασθενείς

Στόχος της παρούσας ιστοσελίδας είναι η παροχή γενικών πληροφοριών πάνω στο νόσημα. Συζητήστε πιθανά συμπτώματα και τη θεραπεία σας, αποκλειστικά με τον θεράποντα ιατρό σας.

Πηγές

1  Tafti D, Ehsan M, Xixis KL. Multiple Sclerosis. 2021 Jan 7. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2021 Jan–. PMID: 29763024.

 

2  The National Multiple Sclerosis Society. Updated Atlas of MS Shows Over 2.8 Million People Worldwide Have Multiple Sclerosis -- with Nearly 1 Million in the US. Ανακτήθηκε 28 Μαΐου 2021 από . https://www.nationalmssociety.org/About-the-Society/News/Updated-Atlas-of-MS-Shows-Over-2-8-million-People

COR-PFM-NEU-GR-0001-1