Συμβουλές για ασθενείς

Στόχος της παρούσας ιστοσελίδας είναι η παροχή γενικών πληροφοριών πάνω στο νόσημα. Συζητήστε πιθανά συμπτώματα και τη θεραπεία σας, αποκλειστικά με τον θεράποντα ιατρό σας.

Πώς εκδηλώνεται η πολλαπλή σκλήρυνση και πώς προκαλείται;

Πώς εκδηλώνεται

Η Πολλαπλή Σκλήρυνση παίρνει αρκετές μορφές, με τα συμπτώματα είτε να λαμβάνουν χώρα ως μεμονωμένες κρίσεις (υποτροπιάζουσες μορφές), είτε να δημιουργούνται σταδιακά με την πάροδο του χρόνου (προοδευτικές μορφές). Μεταξύ των κρίσεων, τα συμπτώματα μπορεί να εξαφανίζονται τελείως, ωστόσο συχνά εμφανίζονται μόνιμα νευρολογικά προβλήματα, ειδικά καθώς εξελίσσεται η νόσος.


Αν και το αίτιο δεν είναι σαφές, εικάζεται ότι ο υποκείμενος μηχανισμός είναι είτε η καταστροφή από το ανοσοποιητικό σύστημα, είτε η αποτυχία των κυττάρων να παράγουν μυελίνη. Τα προτεινόμενα αίτια για αυτό, περιλαμβάνουν τους γενετικούς και περιβαλλοντικούς παράγοντες, όπως οι λοιμώξεις. Η πολλαπλή σκλήρυνση συνήθως διαγιγνώσκεται βάσει των παρουσιαζόμενων ενδείξεων και συμπτωμάτων και των αποτελεσμάτων των απεικονιστικών ιατρικών εξετάσεων 1 .

Συμβουλές για ασθενείς

Στόχος της παρούσας ιστοσελίδας είναι η παροχή γενικών πληροφοριών πάνω στο νόσημα. Συζητήστε πιθανά συμπτώματα και τη θεραπεία σας, αποκλειστικά με τον θεράποντα ιατρό σας.

Πηγές

1  Tafti D, Ehsan M, Xixis KL. Multiple Sclerosis. 2021 Jan 7. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2021 Jan–. PMID: 29763024.

 

2  The National Multiple Sclerosis Society. Updated Atlas of MS Shows Over 2.8 Million People Worldwide Have Multiple Sclerosis -- with Nearly 1 Million in the US. Ανακτήθηκε 28 Μαΐου 2021 από . https://www.nationalmssociety.org/About-the-Society/News/Updated-Atlas-of-MS-Shows-Over-2-8-million-People

COR-PFM-NEU-GR-0001-1