Συμβουλές για ασθενείς

Στόχος της παρούσας ιστοσελίδας είναι η παροχή γενικών πληροφοριών πάνω στο νόσημα. Συζητήστε πιθανά συμπτώματα και τη θεραπεία σας, αποκλειστικά με τον θεράποντα ιατρό σας.

Πόσο συχνά εμφανίζεται αυτός ο τύπος καρκίνου και πόσο απειλητικός για τη ζωή είναι;

Πόσο συχνά εμφανίζεται αυτός ο τύπος καρκίνου

Στην Ευρώπη, υπάρχουν περίπου 10-20 περιπτώσεις GIST ανά εκατομμύριο9 .


Οι όγκοι GIST μπορεί να γίνουν απειλητικοί για τη ζωή του ασθενούς, εάν η ασθένεια έχει εξαπλωθεί σε άλλα μέρη του σώματος (μετάσταση) ή δεν μπορεί να αφαιρεθεί χειρουργικά.

Συμβουλές για ασθενείς

Στόχος της παρούσας ιστοσελίδας είναι η παροχή γενικών πληροφοριών πάνω στο νόσημα. Συζητήστε πιθανά συμπτώματα και τη θεραπεία σας, αποκλειστικά με τον θεράποντα ιατρό σας.

Πηγές

8  The Life Raft Group. GIST 101. 2013. Available at: http://liferaftgroup.org/understanding-gist/. Accessed May 2019

 

9  Union for International Cancer Control. Gastrointestinal Stromal Tumour - 2014 Review of Cancer Medicines on WHO List of Essential Medicines. Available at: https://www.who.int/selection_medicines/committees/expert/20/applications/GastrointestinalStromalTumour.pdf?ua=1. Accessed May 2019

 

10  5 Ford SJ., Gronchi A., Indications for surgery in advanced/metastatic GIST. Eur J Cancer, 2016 Aug; 63: 154-67

COR-PFM-ONC-GR-0001-2