Συμβουλές για ασθενείς

Στόχος της παρούσας ιστοσελίδας είναι η παροχή γενικών πληροφοριών πάνω στο νόσημα. Συζητήστε πιθανά συμπτώματα και τη θεραπεία σας, αποκλειστικά με τον θεράποντα ιατρό σας.

Τι είναι οι όγκοι GIST;

Τι είναι οι γαστρεντερικοί στρωματικοί όγκοι

Οι όγκοι GIST είναι η πιο κοινή μορφή σαρκώματος (ένας τύπος καρκίνου που αναπτύσσεται από τα κύτταρα των συνδετικών ή υποστηρικτικών ιστών του σώματος) που εμπλέκουν το γαστρεντερικό σωλήνα.

 

Οι GIST μπορεί να εμφανιστούν οπουδήποτε κατά μήκος του γαστρεντερικού σωλήνα, αλλά απαντώνται συχνότερα στο στομάχι (40% - 70% των περιπτώσεων) ή στο λεπτό έντερο (20% - 40%των περιπτώσεων)8 .

Συμβουλές για ασθενείς

Στόχος της παρούσας ιστοσελίδας είναι η παροχή γενικών πληροφοριών πάνω στο νόσημα. Συζητήστε πιθανά συμπτώματα και τη θεραπεία σας, αποκλειστικά με τον θεράποντα ιατρό σας.

Πηγές

8  The Life Raft Group. GIST 101. 2013. Available at: http://liferaftgroup.org/understanding-gist/. Accessed May 2019

 

9  Union for International Cancer Control. Gastrointestinal Stromal Tumour - 2014 Review of Cancer Medicines on WHO List of Essential Medicines. Available at: https://www.who.int/selection_medicines/committees/expert/20/applications/GastrointestinalStromalTumour.pdf?ua=1. Accessed May 2019

 

10  5 Ford SJ., Gronchi A., Indications for surgery in advanced/metastatic GIST. Eur J Cancer, 2016 Aug; 63: 154-67

COR-PFM-ONC-GR-0001-2