Συμβουλές για ασθενείς

Στόχος της παρούσας ιστοσελίδας είναι η παροχή γενικών πληροφοριών πάνω στο νόσημα. Συζητήστε πιθανά συμπτώματα και τη θεραπεία σας, αποκλειστικά με τον θεράποντα ιατρό σας.

Πώς μπορεί να διαγνωστεί ο καρκίνος του ήπατος;

Πώς μπορεί να διαγνωστεί ο καρκίνος του ήπατος

Η έγκαιρη ανίχνευση του HCC είναι ζωτικής σημασίας για την επιτυχή θεραπεία, επειδή ο όγκος μπορεί να αφαιρεθεί χειρουργικά σε ασθένεια πρώιμου σταδίου. Σε πολλές περιπτώσεις, οι διαγνώσεις γίνονται όταν η ασθένεια έχει προχωρήσει πέρα από το σημείο της χειρουργικής εκτομής. Τα συμπτώματα συνήθως δεν εμφανίζονται έως ότου η ασθένεια φτάσει σε προχωρημένο στάδιο - και σε κάποιο βαθμό τα συμπτώματα είναι σχετικά μη συγκεκριμένα. Περιλαμβάνουν απώλεια όρεξης και ναυτία, καθώς και πίεση και πόνο στην άνω κοιλιακή χώρα.


Μια εξέταση αίματος και μια εξέταση υπερήχου μπορεί να ανιχνεύσει HCC. Η υπολογιστική τομογραφία (CT) ή η μαγνητική τομογραφία (MRI) μπορούν στη συνέχεια να επιβεβαιώσουν μια πιθανή διάγνωση και να βοηθήσουν στην ανίχνευση του μεγέθους, του σχήματος και της θέσης του όγκου, καθώς και πιθανών μεταστάσεων σε προχωρημένα στάδια της νόσου.

Συμβουλές για ασθενείς

Στόχος της παρούσας ιστοσελίδας είναι η παροχή γενικών πληροφοριών πάνω στο νόσημα. Συζητήστε πιθανά συμπτώματα και τη θεραπεία σας, αποκλειστικά με τον θεράποντα ιατρό σας.

Πηγές

3 . World Health Organization: GLOBOCAN 2018. Cancer Incidence and Mortality Worldwide in 2018. http://gco.iarc.fr/today/data/factsheets/populations/900-world-fact-sheets.pdf. Accessed November 2019.

4 . Bray F, Ferlay J, et.al. Global Cancer Statistics 2018: GLOBOCAN Estimates of Incidence and Mortality Worldwide for 36 Cancers in 185 Countries. CA Cancer J Clin. 2018 Nov;68(6):394-424.doi: 10.3322/-caac.21492. Epub 2018 Sep 1. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30207593. Accessed November 2019.
5 . World Health Organization: GLOBOCAN 2018. Cancer Incidence and Mortality Worldwide in 2018. https://gco.iarc.fr/today/data/factsheets/populations/900-world-fact-sheets.pdf. Accessed November 2019.

6 . Bray F, Ferlay J, et.al. Global Cancer Statistics 2018: GLOBOCAN Estimates of Incidence and Mortality Worldwide for 36 Cancers in 185 Countries. CA Cancer J Clin. 2018 Nov;68(6):394-424. doi: 10.3322/-caac.21492. Epub 2018 Sep 1. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30207593. Accessed November 2019.

COR-PFM-ONC-GR-0001-2