Συμβουλές για ασθενείς

Στόχος της παρούσας ιστοσελίδας είναι η παροχή γενικών πληροφοριών πάνω στο νόσημα. Συζητήστε πιθανά συμπτώματα και τη θεραπεία σας, αποκλειστικά με τον θεράποντα ιατρό σας.

Πόσο συχνά εμφανίζεται ο καρκίνος του ήπατος;

Πόσο συχνά εμφανίζεται ο καρκίνος του ήπατος

Με περισσότερες από 841.000 νέες περιπτώσεις να διαγιγνώσκονται κάθε χρόνο, ο καρκίνος του ήπατος είναι ο έκτος πιο κοινός καρκίνος παγκοσμίως. Σχεδόν 82.000 νέες περιπτώσεις διαγιγνώσκονται ετησίως στην ΕΕ. Οι άνδρες επηρεάζονται σημαντικά περισσότερο από τις γυναίκες 3 .


Ο καρκίνος του ήπατος είναι ο πιο θανατηφόρος από πολλούς άλλους όγκους και οι ασθενείς συνήθως διαγιγνώσκονται με νόσο τελικού σταδίου. Είναι η τρίτη κύρια αιτία θανάτου που σχετίζεται με καρκίνο παγκοσμίως. Ο καρκίνος του ήπατος αντιπροσωπεύει περίπου 782.000 θανάτους παγκοσμίως κάθε χρόνο4 , και λιγότερο από 9% των ασθενών ζουν για πέντε χρόνια μετά τη διάγνωση5 .


Υπολογίζεται ότι το 75%-85% των καρκίνων του ήπατος παγκοσμίως είναι HCC (ηπατοκυτταρικό καρκίνωμα)6 , καθιστώντας αυτό τον τύπο την πιο κοινή μορφή καρκίνου του ήπατος.

Συμβουλές για ασθενείς

Στόχος της παρούσας ιστοσελίδας είναι η παροχή γενικών πληροφοριών πάνω στο νόσημα. Συζητήστε πιθανά συμπτώματα και τη θεραπεία σας, αποκλειστικά με τον θεράποντα ιατρό σας.

Πηγές

3 . World Health Organization: GLOBOCAN 2018. Cancer Incidence and Mortality Worldwide in 2018. http://gco.iarc.fr/today/data/factsheets/populations/900-world-fact-sheets.pdf.

Accessed November 2019.

4 . Bray F, Ferlay J, et.al. Global Cancer Statistics 2018: GLOBOCAN Estimates of Incidence and Mortality Worldwide for 36 Cancers in 185 Countries. CA Cancer J Clin. 2018 Nov;68(6):394-424.doi: 10.3322/-caac.21492. Epub 2018 Sep 1.

Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30207593.

Accessed November 2019.
5 . World Health Organization: GLOBOCAN 2018. Cancer Incidence and Mortality Worldwide in 2018. https://gco.iarc.fr/today/data/factsheets/populations/900-world-fact-sheets.pdf.

Accessed November 2019.

6 . Bray F, Ferlay J, et.al. Global Cancer Statistics 2018: GLOBOCAN Estimates of Incidence and Mortality Worldwide for 36 Cancers in 185 Countries. CA Cancer J Clin. 2018 Nov;68(6):394-424. doi: 10.3322/-caac.21492. Epub 2018 Sep 1.

Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30207593.

Accessed November 2019.

COR-PFM-ONC-GR-0001-2