Συμβουλές για ασθενείς

Στόχος της παρούσας ιστοσελίδας είναι η παροχή γενικών πληροφοριών πάνω στο νόσημα. Συζητήστε πιθανά συμπτώματα και τη θεραπεία σας, αποκλειστικά με τον θεράποντα ιατρό σας.

Πώς αντιμετωπίζεται ο διαφοροποιημένος καρκίνος του θυρεοειδούς;

Πώς αντιμετωπίζεται

Υπάρχουν τρεις μεγάλες ομάδες καρκίνου του θυρεοειδούς με βάση την προέλευση των καρκινικών κυττάρων και την κλινική συμπεριφορά του όγκου. Η θεραπεία του καρκίνου του θυρεοειδούς διαφέρει μεταξύ αυτών των τύπων, αλλά σχεδόν πάντα περιλαμβάνει χειρουργική αφαίρεση μέρους ή ολόκληρου του θυρεοειδούς αδένα. Μετά από χειρουργική επέμβαση, σε πολλούς αλλά όχι σε όλους τους ασθενείς, ο υπολειπόμενος θυρεοειδής ιστός μπορεί να καταστραφεί μέσω θεραπείας με ραδιενεργό ιώδιο.


Ενώ η πλειοψηφία των διαφοροποιημένων καρκίνων του θυρεοειδούς είναι θεραπεύσιμη, η περίπτωση του ανθεκτικού στο ραδιενεργό Ιώδιο, είτε είναι τοπικά προχωρημένος, είτε είναι μεταστατικός, είναι πιο δύσκολο να θεραπευτεί και συνδέεται με χαμηλότερο ποσοστό επιβίωσης των ασθενών.

 

Η χημειοθεραπεία έχει χαμηλά ποσοστά ανταπόκρισης / επιβίωσης και σημαντική τοξικότητα σε ασθενείς με καρκίνο ανθεκτικό στο ραδιενεργό ιώδιο. Με την κυκλοφορία των ογκολογικών θεραπειών ακριβείας, ορισμένες από τις περιπτώσεις καρκίνου του θυρεοειδούς μπορούν επίσης να αντιμετωπιστούν με βάση τη συγκεκριμένη μετάλλαξη που φέρουν στο γονιδίωμα τους.

Συμβουλές για ασθενείς

Στόχος της παρούσας ιστοσελίδας είναι η παροχή γενικών πληροφοριών πάνω στο νόσημα. Συζητήστε πιθανά συμπτώματα και τη θεραπεία σας, αποκλειστικά με τον θεράποντα ιατρό σας.

Πηγές

 

7  SEER Stat Fact Sheet: Thyroid Cancer. National Cancer Institute Website. 2014. http://seer.cancer.gov/statfacts/html/thyro.html. Accessed January 2019.

8  The Life Raft Group. GIST 101. 2013. Available at: http://liferaftgroup.org/understanding-gist/. Accessed May 2019

COR-PFM-ONC-GR-0001-2