Συμβουλές για ασθενείς

Στόχος της παρούσας ιστοσελίδας είναι η παροχή γενικών πληροφοριών πάνω στο νόσημα. Συζητήστε πιθανά συμπτώματα και τη θεραπεία σας, αποκλειστικά με τον θεράποντα ιατρό σας.

Πώς μπορεί να διαγνωστεί ο διαφοροποιημένος καρκίνος του θυρεοειδούς;

Πώς μπορεί να διαγνωστεί

Ο καρκίνος του θυρεοειδούς απαντάται συνήθως ως ορατά οζίδια στον θυρεοειδή. Αυτά τα οζίδια δεν παράγουν ορμόνες του θυρεοειδούς.

 

Η διάγνωση τίθεται κατόπιν παρακέντησης υπό υπέρηχο του όζου και βιοψίας του ληφθέντος δείγματος.

Συμβουλές για ασθενείς

Στόχος της παρούσας ιστοσελίδας είναι η παροχή γενικών πληροφοριών πάνω στο νόσημα. Συζητήστε πιθανά συμπτώματα και τη θεραπεία σας, αποκλειστικά με τον θεράποντα ιατρό σας.

Πηγές

 

7  SEER Stat Fact Sheet: Thyroid Cancer. National Cancer Institute Website. 2014. http://seer.cancer.gov/statfacts/html/thyro.html. Accessed January 2019.

8  The Life Raft Group. GIST 101. 2013. Available at: http://liferaftgroup.org/understanding-gist/. Accessed May 2019

COR-PFM-ONC-GR-0001-2