Συμβουλές για ασθενείς

Στόχος της παρούσας ιστοσελίδας είναι η παροχή γενικών πληροφοριών πάνω στο νόσημα. Συζητήστε πιθανά συμπτώματα και τη θεραπεία σας, αποκλειστικά με τον θεράποντα ιατρό σας.

Πόσο συχνά εμφανίζεται ο καρκίνος του θυρεοειδούς;

Πώς αντιμετωπίζονται

Ο καρκίνος του θυρεοειδούς είναι μια σπάνια αλλά σοβαρή ασθένεια και είναι η πιο κοινή ενδοκρινική κακοήθεια. Σε όλο τον κόσμο υπήρχαν περισσότερες από 567.000 νέες περιπτώσεις καρκίνου του θυρεοειδούς ετησίως (και εκτιμάται ότι πάνω από 41.000 άνθρωποι πεθαίνουν από την ασθένεια σε ένα χρόνο).


Θηλώδεις, θυλακιώδεις (συμπεριλαμβανομένων των κυττάρων Hürthle) και ελάχιστα διαφοροποιημένες μορφές του καρκίνου του θυρεοειδούς ταξινομούνται συνολικά ως «διαφοροποιημένος καρκίνος του θυρεοειδούς» και αντιπροσωπεύουν περίπου το 94 % του συνόλου των περιπτώσεων καρκίνου του θυρεοειδούς8 .

 

 

Συμβουλές για ασθενείς

Στόχος της παρούσας ιστοσελίδας είναι η παροχή γενικών πληροφοριών πάνω στο νόσημα. Συζητήστε πιθανά συμπτώματα και τη θεραπεία σας, αποκλειστικά με τον θεράποντα ιατρό σας.

Πηγές

 

7  SEER Stat Fact Sheet: Thyroid Cancer. National Cancer Institute Website. 2014. http://seer.cancer.gov/statfacts/html/thyro.html. Accessed January 2019.

8  The Life Raft Group. GIST 101. 2013. Available at: http://liferaftgroup.org/understanding-gist/. Accessed May 2019

COR-PFM-ONC-GR-0001-2