Συμβουλές για ασθενείς

Στόχος της παρούσας ιστοσελίδας είναι η παροχή γενικών πληροφοριών πάνω στο νόσημα. Συζητήστε πιθανά συμπτώματα και τη θεραπεία σας, αποκλειστικά με τον θεράποντα ιατρό σας.

Τι είναι η στυτική δυσλειτουργία και πόσο συχνά εμφανίζεται;

στυτική δυσλειτουργία

Σαν δυσλειτουργία της στύσης ορίζεται η αδυναμία επίτευξης ή/και διατήρησης επαρκούς στύσης για την εξασφάλιση ικανοποιητικής σεξουαλικής δραστηριότητας 3 .


Περίπου το 50% των ανδρών άνω των 40 ετών εμφανίζει στυτική δυσλειτουργία ποικίλης βαρύτητας. Τα αίτια στους άνδρες νεότερης ηλικίας είναι κυρίως ψυχογενή (όπως το άγχος) ενώ σε μεγαλύτερες ηλικίες τα αίτια είναι οργανικά, όπως ο σακχαρώδης διαβήτης, η υπέρταση, η στεφανιαία νόσος, η χειρουργική παρέμβαση στον προστάτη και άλλα4 .

Συμβουλές για ασθενείς

Στόχος της παρούσας ιστοσελίδας είναι η παροχή γενικών πληροφοριών πάνω στο νόσημα. Συζητήστε πιθανά συμπτώματα και τη θεραπεία σας, αποκλειστικά με τον θεράποντα ιατρό σας.

Πηγές

 

3  Cunningham GR, Rosen RC. Overview of male sexual dysfunction. In: UpToDate, Martin KA (Ed), UpToDate, Waltham, MA, 2018.

4  Healthline – Everything you need to know about Erectile Dysfunction, https://www.healthline.com/health/erectile-dysfunction#_noHeaderPrefixedContent

5  Qaseem, Amir; et al. (6 January 2020). "Testosterone Treatment in Adult Men With Age-Related Low Testosterone: A Clinical Guideline From the American College of Physicians". Annals of Internal Medicine. 172 (2): 126–133. doi:10.7326/M19-0882. PMID 31905405. Retrieved 7 January 2020.

COR-PFM-OTH-GR-0001-1