Αλφαβητική αναζήτηση

Αλφαβητική αναζήτηση

ANDROCUR ενέσιμο διάλυμα

Ενδοκρινολογία

Κατέβασε το ΦΟΧ
AVELOX Διάλυμα για έγχυση

Αντιμετώπιση των λοιμώξεων

Κατέβασε το ΦΟΧ
AVELOX Δισκία

Αντιμετώπιση των λοιμώξεων

Κατέβασε το ΦΟΧ
ANDROCUR δισκία 50 mg

Ενδοκρινολογία

Κατέβασε το ΦΟΧ
CIPROXIN Δισκία

Αντιμετώπιση των λοιμώξεων

Κατέβασε το ΦΟΧ
CIPROXIN Πόσιμο Εναιώρημα

Αντιμετώπιση των λοιμώξεων

Κατέβασε το ΦΟΧ
CYCLACUR

Ενδοκρινολογία

Κατέβασε το ΦΟΧ
EYLEA

Οφθαλμολογία

Κατέβασε το ΦΟΧ
GADOVIST Προγεμισμένες Σύριγγες

Απεικόνιση & Διάγνωση

Κατέβασε το ΦΟΧ
GASTROGRAFIN

Απεικόνιση & Διάγνωση

Κατέβασε το ΦΟΧ
ILOMEDIN

Καρδιαγγειακή Προστασία

Κατέβασε το ΦΟΧ
KERENDIA

Χρόνια Νεφρική Νόσος

Κατέβασε το ΦΟΧ
KOVALTRY

Σπάνια νοσήματα

Κατέβασε το ΦΟΧ
MEDRAD MRXperion

Απεικόνιση & Διάγνωση

Κατέβασε το ΦΟΧ
MEDRAD Salient

Απεικόνιση & Διάγνωση

MEDRAD Stellant

Απεικόνιση & Διάγνωση

Κατέβασε το ΦΟΧ
MIRENA

Γυναικολογία

Κατέβασε το ΦΟΧ
NEXAVAR

Ογκολογία

Κατέβασε το ΦΟΧ
NIMOTOP Διάλυμα για έγχυση

Καρδιαγγειακή Προστασία

Κατέβασε το ΦΟΧ
NUBEQA

Ογκολογία

Κατέβασε το ΦΟΧ
PRIMOVIST Προγεμισμένες σύριγγες

Απεικόνιση & Διάγνωση

Κατέβασε το ΦΟΧ
PROVIRON

Ενδοκρινολογία

Κατέβασε το ΦΟΧ
QLAIRA

Γυναικολογία / Αντισύλληψη

Κατέβασε το ΦΟΧ
STIVARGA

Ογκολογία

Κατέβασε το ΦΟΧ
ULTRAVIST 300+370

Απεικόνιση & Διάγνωση

Κατέβασε το ΦΟΧ
VENTAVIS

Σπάνια νοσήματα

Κατέβασε το ΦΟΧ
VERQUVO

Καρδιακή Ανεπάρκεια

Κατέβασε το ΦΟΧ
YASMIN

Γυναικολογία / Αντισύλληψη

Κατέβασε το ΦΟΧ
YASMINELLE

Γυναικολογία / Αντισύλληψη

Κατέβασε το ΦΟΧ
XARELTO

Θρόμβωση

Κατέβασε το ΦΟΧ
XOFIGO

Ογκολογία

Κατέβασε το ΦΟΧ