Στοιχεία εκδότη

Bayer Ελλάς Α.Β.Ε.Ε. (μέλος του Ομίλου BAYER)

Αγησιλάου 6-8, 151 23 Μαρούσι, Αθήνα, Ελλάδα

Τηλ. +30 210 6187500

e-mail: info.gr@bayer.com

ΑρΜΑΕ: 2724/01ΑΤ/Β/86/685

Αρ. ΓΕΜΗ : 299101000

Α.Φ.Μ.: 094056437

Copyright Bayer Ελλάς Α.Β.Ε.Ε.