Συμβουλές για ασθενείς

Στόχος της παρούσας ιστοσελίδας είναι η παροχή γενικών πληροφοριών πάνω στο νόσημα. Συζητήστε πιθανά συμπτώματα και τη θεραπεία σας, αποκλειστικά με τον θεράποντα ιατρό σας.

Ποια τα οφέλη από την χρήση αντισύλληψης;

gynaikologia

Οι διαθέσιμες επιλογές αντισύλληψης βοηθούν τα σύγχρονα ζευγάρια να αποφασίζουν συνειδητά για το αν και πότε θα αποκτήσουν παιδιά, με τον σωστό οικογενειακό προγραμματισμό, έχει ενισχυθεί αποφασιστικά ο ρόλος των γυναικών στην κοινωνία.

 

Τα σύγχρονα ορμονικά αντισυλληπτικά είναι εξαιρετικά αξιόπιστα όσον αφορά την προστασία έναντι της μη προγραμματισμένης εγκυμοσύνης. Επίσης, η δράση τους είναι αναστρέψιμη, δηλαδή μια γυναίκα μπορεί να μείνει έγκυος μόλις σταματήσει να παίρνει το αντισυλληπτικό της1 .

Συμβουλές για ασθενείς

Στόχος της παρούσας ιστοσελίδας είναι η παροχή γενικών πληροφοριών πάνω στο νόσημα. Συζητήστε πιθανά συμπτώματα και τη θεραπεία σας, αποκλειστικά με τον θεράποντα ιατρό σας.

Πηγές

 

1  Centers for Disease Control and Prevention – Contraception https://www.cdc.gov/reproductivehealth/contraception/index.htm

2  Mayo Clinic – Patients Care and Health Information – Endometriosos, https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/endometriosis/symptoms-causes/syc-20354656

COR-PFM-OTH-GR-0001-1