Συμβουλές για ασθενείς

Στόχος της παρούσας ιστοσελίδας είναι η παροχή γενικών πληροφοριών πάνω στο νόσημα. Συζητήστε πιθανά συμπτώματα και τη θεραπεία σας, αποκλειστικά με τον θεράποντα ιατρό σας.

Πώς αντιμετωπίζονται οι όγκοι GIST;

Η θεραπεία του GIST εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένης της γενικής υγείας των ασθενών και του μεγέθους και της θέσης του όγκου. Η χειρουργική επέμβαση είναι η κύρια επιλογή θεραπείας για το GIST που δεν έχει εξαπλωθεί ή έχει εξαπλωθεί αποκλειστικά και μόνο σε κοντινούς ιστούς. Όγκοι που είναι μεγαλύτεροι ή βρίσκονται σε μέρη όπου ο καρκίνος μπορεί να είναι πιο δύσκολο να αφαιρεθεί χωρίς να προκαλέσουν πιθανά προβλήματα υγείας αργότερα, συχνά αντιμετωπίζονται με στοχευμένες θεραπείες. Οι θεραπείες αυτές, γνωστές και ως αναστολείς ανάπτυξης, λειτουργούν αποκλείοντας τα σήματα ανάπτυξης και εμποδίζοντας τον πολλαπλασιασμό των κυττάρων GIST. Η χημειοθεραπεία και η ακτινοθεραπεία δεν είναι αποτελεσματικές για αυτόν τον τύπο καρκίνου και ως εκ τούτου σπάνια χρησιμοποιούνται.


Έχουν εγκριθεί τρεις αναστολείς ανάπτυξης για τη θεραπεία του GIST εάν ο όγκος δεν μπορεί να αφαιρεθεί χειρουργικά ή / και έχει ήδη εξαπλωθεί. Με την είσοδο των ογκολογικών θεραπειών ακριβείας, ορισμένες από τις περιπτώσεις GIST μπορούν πλέον να αντιμετωπιστούν με βάση τη συγκεκριμένη γονιδιωματική αλλοίωσή τους.

Συμβουλές για ασθενείς

Στόχος της παρούσας ιστοσελίδας είναι η παροχή γενικών πληροφοριών πάνω στο νόσημα. Συζητήστε πιθανά συμπτώματα και τη θεραπεία σας, αποκλειστικά με τον θεράποντα ιατρό σας.

Πηγές

 

 

9 Union for International Cancer Control. Gastrointestinal Stromal Tumour - 2014 Review of Cancer Medicines on WHO List of Essential Medicines. Available at: https://www.who.int/selection_medicines/committees/expert/20/applications/GastrointestinalStromalTumour.pdf?ua=1. Accessed May 2019

 

10 5 Ford SJ., Gronchi A., Indications for surgery in advanced/metastatic GIST. Eur J Cancer, 2016 Aug; 63: 154-67

 

COR-PFM-ONC-GR-0001-2