Συμβουλές για ασθενείς

Στόχος της παρούσας ιστοσελίδας είναι η παροχή γενικών πληροφοριών πάνω στο νόσημα. Συζητήστε πιθανά συμπτώματα και τη θεραπεία σας, αποκλειστικά με τον θεράποντα ιατρό σας.

Πώς αντιμετωπίζεται το έμφραγμα του μυοκαρδίου;

Πώς αντιμετωπίζεται το έμφραγμα

Ο κύριος στόχος θεραπείας για τους ασθενείς με έμφραγμα είναι καταρχήν να μην αποβεί μοιραίο και να ‘’σωθεί’’ όσος περισσότερος καρδιακός μυς και στη συνέχεια να μειωθεί η πιθανότητα εκδήλωσης νέου καρδιαγγειακού επεισοδίου (δευτερογενής πρόληψη).

Συμβουλές για ασθενείς

Στόχος της παρούσας ιστοσελίδας είναι η παροχή γενικών πληροφοριών πάνω στο νόσημα. Συζητήστε πιθανά συμπτώματα και τη θεραπεία σας, αποκλειστικά με τον θεράποντα ιατρό σας.

Πηγές

 

1  https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/the-top-10-causes-of-death

2  Wendelboe AM, Raskob GE. Global Burden of Thrombosis: Epidemiologic Aspects. Circ Res. 2016;118(9):1340-1347

PP-XAR-GR-0622-1
10.2023