Συμβουλές για ασθενείς

Στόχος της παρούσας ιστοσελίδας είναι η παροχή γενικών πληροφοριών πάνω στο νόσημα. Συζητήστε πιθανά συμπτώματα και τη θεραπεία σας, αποκλειστικά με τον θεράποντα ιατρό σας.

Ποια είναι τα αίτια εμφάνισης του υπογοναδισμού;

Ποια είναι τα αίτια εμφάνισης του υπογοναδισμού

Ο υπογοναδισμός είναι συνήθως αποτέλεσμα νόσου των όρχεων, ο φερόμενος ως πρωτοπαθής ή υπεργοναδοτροφικός υπογοναδισμός ή νόσου της υπόφυσης ή του υποθαλάμου, οπότε αναφερόμαστε σε δευτεροπαθή ή υπογοναδοτροφικό υπογοναδισμό. Σπάνια, οφείλεται σε αδυναμία των ιστών να απαντήσουν στη δράση της τεστοστερόνης (διαταραχή στο επίπεδο του ανδρογονικού υποδοχέα).


Η διάκριση ανάμεσα στον πρωτοπαθή και δευτεροπαθή υπογοναδισμό γίνεται με τον προσδιορισμό των γοναδοτροπινών στο αίμα. Οι ασθενείς με πρωτοπαθή υπογοναδισμό έχουν αυξημένα επίπεδα γοναδοτροπινών ενώ, αντίθετα, στον δευτεροπαθή υπογοναδισμό τα επίπεδα των γοναδοτροπινών είναι φυσιολογικά ή ελαττωμένα.


Ο υπογοναδισμός με όψιμη έναρξη (late-onset hypogonadism, LOΗ) ορίζεται ως κλινικό και βιοχημικό σύνδρομο που συνδέεται με την αύξηση της ηλικίας και χαρακτηρίζεται από τυπικά συμπτώματα και έλλειψη των επιπέδων τεστοστερόνης στον ορό. Υπάρχει πιθανότητα να έχει ως αποτέλεσμα επιβλαβή επίδραση στην ποιότητα ζωής και να επηρεάσει δυσμενώς τη λειτουργία πολλαπλών οργανικών συστημάτων.

Συμβουλές για ασθενείς

Στόχος της παρούσας ιστοσελίδας είναι η παροχή γενικών πληροφοριών πάνω στο νόσημα. Συζητήστε πιθανά συμπτώματα και τη θεραπεία σας, αποκλειστικά με τον θεράποντα ιατρό σας.

Πηγές

 

3  Cunningham GR, Rosen RC. Overview of male sexual dysfunction. In: UpToDate, Martin KA (Ed), UpToDate, Waltham, MA, 2018.

4  Healthline – Everything you need to know about Erectile Dysfunction, https://www.healthline.com/health/erectile-dysfunction#_noHeaderPrefixedContent

5  Qaseem, Amir; et al. (6 January 2020). "Testosterone Treatment in Adult Men With Age-Related Low Testosterone: A Clinical Guideline From the American College of Physicians". Annals of Internal Medicine. 172 (2): 126–133. doi:10.7326/M19-0882. PMID 31905405. Retrieved 7 January 2020.

COR-OTH-GR-0004-1