Συμβουλές για ασθενείς

Στόχος της παρούσας ιστοσελίδας είναι η παροχή γενικών πληροφοριών πάνω στο νόσημα. Συζητήστε πιθανά συμπτώματα και τη θεραπεία σας, αποκλειστικά με τον θεράποντα ιατρό σας.

Πώς αντιμετωπίζεται ο υπογοναδισμός;

Πώς αντιμετωπίζεται ο υπογοναδισμός

Η θεραπεία υποκατάστασης με τεστοστερόνη βοηθά τους άνδρες με πρωτοπαθή ή δευτεροπαθή υπογοναδισμό, δηλαδή όταν έχει χαμηλά επίπεδα τεστοστερόνης ορού. Αντίθετα, χορηγώντας τεστοστερόνη σ' έναν άνδρα ο οποίος έχει φυσιολογική τεστοστερόνη, δεν έχουμε όφελος ακόμα και αν αυτός έχει συμπτώματα ενδεικτικά υπογοναδισμού. Ο κύριος σκοπός της θεραπείας με τεστοστερόνη είναι να αποκατασταθούν τα επίπεδα της στα φυσιολογικά όρια.


Η θεραπεία υποκατάστασης με τεστοστερόνη γίνεται με σκευάσματα που μπορούν να χορηγηθούν είτε από του στόματος, είτε με ενδομυϊκή ένεση, είτε ως επιθέματα και ως γέλη (gel).

Συμβουλές για ασθενείς

Στόχος της παρούσας ιστοσελίδας είναι η παροχή γενικών πληροφοριών πάνω στο νόσημα. Συζητήστε πιθανά συμπτώματα και τη θεραπεία σας, αποκλειστικά με τον θεράποντα ιατρό σας.

Πηγές

 

3  Cunningham GR, Rosen RC. Overview of male sexual dysfunction. In: UpToDate, Martin KA (Ed), UpToDate, Waltham, MA, 2018.

4  Healthline – Everything you need to know about Erectile Dysfunction, https://www.healthline.com/health/erectile-dysfunction#_noHeaderPrefixedContent

5  Qaseem, Amir; et al. (6 January 2020). "Testosterone Treatment in Adult Men With Age-Related Low Testosterone: A Clinical Guideline From the American College of Physicians". Annals of Internal Medicine. 172 (2): 126–133. doi:10.7326/M19-0882. PMID 31905405. Retrieved 7 January 2020.

COR-OTH-GR-0004-1