Συμβουλές για ασθενείς

Στόχος της παρούσας ιστοσελίδας είναι η παροχή γενικών πληροφοριών πάνω στο νόσημα. Συζητήστε πιθανά συμπτώματα και την θεραπεία σας, αποκλειστικά με τον θεράποντα γιατρό σας.

 

 

Η χρόνια νεφρική νόσος διαγιγνώσκεται μέσω εξετάσεων αίματος και ούρων. Συνήθως, η χρόνια νεφρική νόσος διαγιγνώσκεται όταν μια απλή εξέταση αίματος ή ούρων δείχνει ότι οι νεφροί σας δεν λειτουργούν κανονικά. Ο γιατρός σας θα συζητήσει μαζί σας το ατομικό και το οικογενειακό ιστορικό σας και θα σας εξετάσει.

Επιπλέον, θα χρειαστεί να κάνετε εξετάσεις αίματος και ούρων για να προσδιοριστεί πόσο σοβαρή είναι η νεφρική σας βλάβη. Οι εξετάσεις αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν:


Αιματολογικές εξετάσεις 


Οι εξετάσεις αυτές ελέγχουν τα επίπεδα αποβλήτων, όπως η κρεατινίνη και η ουρία, στο αίμα σας.


Τι είναι το eGFR;


Το eGFR είναι μια αιματολογική εξέταση που εκτιμά πόσο καλά φιλτράρουν οι νεφροί ορισμένες ουσίες, όπως η κρεατινίνη και η κυστατίνη C. Μπορεί να βοηθήσει στη διάγνωση και την παρακολούθηση της χρόνιας νεφρικής νόσου (ΧΝΝ) και των σταδίων της. Υπολογίζεται με την τιμή της κρεατινίνης αίματος ή της κυστατίνης αντίστοιχα και κάποια άλλα χαρακτηριστικά όπως το φύλο και η ηλικία, και δίνει μια πολύ ακριβή εκτίμηση του επιπέδου της νεφρικής λειτουργίας.


Εξετάσεις ούρων


Η ανάλυση ενός δείγματος ούρων σας μπορεί να αποκαλύψει ανωμαλίες που δείχνουν χρόνια νεφρική νόσο και βοηθούν στον προσδιορισμό της αιτίας της χρόνιας νεφρικής νόσου.
 

oura

 

 

Τι είναι η αλβουμινουρία;


Η αλβουμινουρία είναι ένα σημάδι νεφρικής νόσου και σημαίνει ότι έχετε υπερβολική ποσότητα αλβουμίνης στα ούρα σας. Η αλβουμίνη είναι μια πρωτεΐνη που βρίσκεται στο αίμα. Ένας υγιής νεφρός δεν αφήνει την αλβουμίνη να περάσει από το αίμα στα ούρα. Ένας νεφρός που έχει υποστεί βλάβη αφήνει την αλβουμίνη να περάσει στα ούρα. Όσο λιγότερη αλβουμίνη στα ούρα σας, τόσο το καλύτερο.


Τι είναι το UACR;


Το UACR είναι μια σχετικά απλή εξέταση ούρων που μετρά τη σχέση μεταξύ της αλβουμίνης και της κρεατινίνης στα ούρα. Η κρεατινίνη είναι ένα παραπροϊόν του μεταβολισμού των μυών. Η εξέταση αυτή μπορεί να βοηθήσει στην αξιολόγηση της νεφρικής λειτουργίας και στη διάγνωση της χρόνιας νεφρικής νόσου. Είναι πολύ ακριβέστερη από την απλή εκτίμηση της αλβουμινουρίας. Μια φυσιολογική τιμή UACR είναι μικρότερη από 30 mg/g. Οποιαδήποτε τιμή μεγαλύτερη από 30 mg/g μπορεί να υποδηλώνει νεφρική νόσο, ακόμη και αν ο εκτιμώμενος ρυθμός φιλτραρίσματος των νεφρών (eGFR) είναι μεγαλύτερος από 60.


Απεικονιστικές εξετάσεις


Ο γιατρός σας μπορεί να χρησιμοποιήσει υπερήχους για να αξιολογήσει τη δομή και το μέγεθος των νεφρών σας. Άλλες απεικονιστικές εξετάσεις μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθούν σε ορισμένες περιπτώσεις.
 

Βιβλιογραφικές αναφορές

 

National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases (NIDDK) (nih.gov)

Prevention and Risk Management | Chronic Kidney Disease Initiative | CDC

CKD Early Identification & Intervention Toolkit - International Society of Nephrology (theisn.org)

Diabetes Complications | International Diabetes Federation (idf.org)

 

 

COR-M_FIN-GR-0001-1

11.2023