Συμβουλές για ασθενείς

Στόχος της παρούσας ιστοσελίδας είναι η παροχή γενικών πληροφοριών πάνω στο νόσημα. Συζητήστε πιθανά συμπτώματα και τη θεραπεία σας, αποκλειστικά με τον θεράποντα ιατρό σας.

Τι είναι το εγκεφαλικό;

Τι είναι το εγκεφαλικό

Το εγκεφαλικό επεισόδιο είναι η δεύτερη πιο συχνή αιτία θανάτου παγκοσμίως, υπεύθυνη για 6,7 εκατομμύρια θανάτους κάθε χρόνο. Από αυτούς που επιβιώνουν από ένα εγκεφαλικό επεισόδιο, 5 εκατομμύρια κάθε χρόνο παρουσιάζουν κάποιο βαθμό αναπηρίας. Τα εγκεφαλικά επεισόδια μπορούν να ταξινομηθούν σε δύο κύριες κατηγορίες: αιμορραγικό εγκεφαλικό επεισόδιο και ισχαιμικό αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο. Τα αιμορραγικά εγκεφαλικά επεισόδια προκαλούνται από τη ρήξη ενός αιμοφόρου αγγείου που οδηγεί σε αιμορραγία στο εσωτερικό του εγκεφάλου. Το 85% όλων των εγκεφαλικών επεισοδίων, ωστόσο, είναι ισχαιμικά εγκεφαλικά επεισόδια, που προκαλούνται από διακοπή της παροχής αίματος στον εγκέφαλο λόγω αποκλεισμού κάποιου αγγείου, π.χ. από ένα θρόμβο αίματος.


Όταν το αίμα δεν μπορεί να φτάσει στον εγκέφαλο, τα κύτταρα του εγκεφάλου πεθαίνουν λόγω έλλειψης οξυγόνου. Το εγκεφαλικό επεισόδιο μπορεί να οδηγήσει σε αυστηρά περιορισμένη κίνηση, παράλυση, απώλεια ομιλίας ή όρασης, η οποία μπορεί να είναι μόνιμη ή ακόμα και στο θάνατο. Περίπου 1 στα 5 ισχαιμικά εγκεφαλικά επεισόδια προκαλούνται από κολπική μαρμαρυγή, η οποία είναι η συνηθέστερη εμμένουσα καρδιακή αρρυθμία (διαταραχή του καρδιακού ρυθμού).

Συμβουλές για ασθενείς

Στόχος της παρούσας ιστοσελίδας είναι η παροχή γενικών πληροφοριών πάνω στο νόσημα. Συζητήστε πιθανά συμπτώματα και τη θεραπεία σας, αποκλειστικά με τον θεράποντα ιατρό σας.

Πηγές

 

1  https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/the-top-10-causes-of-death

2  Wendelboe AM, Raskob GE. Global Burden of Thrombosis: Epidemiologic Aspects. Circ Res. 2016;118(9):1340-1347

PP-XAR-GR-0622-1
10.2023