Συμβουλές για ασθενείς

Στόχος της παρούσας ιστοσελίδας είναι η παροχή γενικών πληροφοριών πάνω στο νόσημα. Συζητήστε πιθανά συμπτώματα και τη θεραπεία σας, αποκλειστικά με τον θεράποντα ιατρό σας.

Τι είναι η κολπική μαρμαρυγή;

stroke

Η κολπική μαρμαρυγή (ΚΜ) είναι η πιο συνήθης καρδιακή αρρυθμία. Στην ΚΜ, οι κόλποι της καρδιάς (οι 2 άνω χώροι) συστέλλονται ακανόνιστα. Ως αποτέλεσμα, οι κόλποι δεν αδειάζουν εντελώς και το αίμα δεν ρέει σωστά, επιτρέποντας ενδεχομένως το σχηματισμό θρόμβων. Αυτοί οι θρόμβοι μπορεί να μετακινηθούν από την καρδιά στον εγκέφαλο, προκαλώντας εγκεφαλικό επεισόδιο.

 

Ο αριθμός των ατόμων με ΚΜ αναμένεται να αυξηθεί περίπου 2,5 φορές έως το 2050 λόγω του γηράσκοντος πληθυσμού, καθώς και του βελτιωμένου ποσοστού επιβίωσης των πασχόντων από καταστάσεις που προδιαθέτουν σε ΚΜ όπως το έμφραγμα.

 

Τα άτομα με ΚM είναι 5 φορές πιο πιθανό να υποστούν εγκεφαλικό επεισόδιο από τα άτομα χωρίς ΚΜ. Τα εγκεφαλικά επεισόδια που σχετίζονται με ΚΜ σχετίζονται επίσης με πιθανότητα θανάτου έως και 50% εντός ενός έτους.

Συμβουλές για ασθενείς

Στόχος της παρούσας ιστοσελίδας είναι η παροχή γενικών πληροφοριών πάνω στο νόσημα. Συζητήστε πιθανά συμπτώματα και τη θεραπεία σας, αποκλειστικά με τον θεράποντα ιατρό σας.

Πηγές

 

1  https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/the-top-10-causes-of-death

2  Wendelboe AM, Raskob GE. Global Burden of Thrombosis: Epidemiologic Aspects. Circ Res. 2016;118(9):1340-1347

PP-XAR-GR-0622-1
10.2023