Συμβουλές για ασθενείς

Στόχος της παρούσας ιστοσελίδας είναι η παροχή γενικών πληροφοριών πάνω στο νόσημα. Συζητήστε πιθανά συμπτώματα και τη θεραπεία σας, αποκλειστικά με τον θεράποντα ιατρό σας.

Πρόληψη και Αντιμετώπιση

Τι είναι και πόσο συχνά εμφανίζεται

Η πιο σημαντική πρόληψη για τους διαβητικούς ασθενείς είναι ο αποτελεσματικός έλεγχος των επιπέδων του σακχάρου στο αίμα, ώστε να αποφευχθεί η βλάβη των εύθραυστων τριχοειδών αγγείων στα μάτια.

Είναι επίσης σημαντικό να επισκέπτεστε τακτικά έναν ειδικό οφθαλμίατρο, ακόμη και χωρίς να έχετε συμπτώματα, για έγκαιρη διάγνωση τυχόν αλλοιώσεων στον αμφιβληστροειδή και πιθανή θεραπεία. Εάν εμφανίσετε θολή όραση, θα πρέπει να το αναφέρετε αμέσως σε έναν οφθαλμίατρο.


Το ΔΟΩ μπορεί να αντιμετωπιστεί με την εφαρμογή ενός ειδικού λέιζερ, καθώς και με σκευάσματα τα οποία χορηγούνται στο μάτι με ενδοφθάλμια ένεση, και στις δύο περιπτώσεις από εξειδικευμένο οφθαλμίατρο.

Συμβουλές για ασθενείς

Στόχος της παρούσας ιστοσελίδας είναι η παροχή γενικών πληροφοριών πάνω στο νόσημα. Συζητήστε πιθανά συμπτώματα και τη θεραπεία σας, αποκλειστικά με τον θεράποντα ιατρό σας.

Πηγές

1 WHO, World Report on Vision, 2019,

https://www.who.int/publications-detail/world-report-on-vision 

PP-EYL-GR-0248-1
11.2023