Συμβουλές για ασθενείς

Στόχος της παρούσας ιστοσελίδας είναι η παροχή γενικών πληροφοριών πάνω στο νόσημα. Συζητήστε πιθανά συμπτώματα και τη θεραπεία σας, αποκλειστικά με τον θεράποντα ιατρό σας.

Τι είναι το ΔΟΩ και πώς επηρεάζει την όραση;

Τι είναι το ΔΟΩ και πώς επηρεάζει την όραση

Τα άτομα με διαβήτη είναι πιο πιθανό να αναπτύξουν καταστάσεις που μπορεί να βλάψουν την όρασή τους. Μία από αυτές τις καταστάσεις είναι το διαβητικό οίδημα της ωχράς κηλίδας (ΔΟΩ), το οποίο επηρεάζει έναν στους τρεις διαβητικούς ασθενείς με χρόνια νόσο.


Ο αμφιβληστροειδής είναι ο ιστός στο πίσω μέρος του ματιού που μας επιτρέπει να βλέπουμε. Περιέχει κύτταρα που ονομάζονται φωτοϋποδοχείς που μετατρέπουν το φως που εισέρχεται στο μάτι μας σε σήματα που μπορεί να κατανοήσει ο εγκέφαλός μας. Υπάρχουν δύο τύποι φωτοϋποδοχέων: τα ραβδία, τα οποία είναι υπεύθυνα για την αντίληψη του αμυδρού φωτός και τα κωνία για την αντίληψη των χρωμάτων.


Τα κωνία βρίσκονται σε μια περιοχή του αμφιβληστροειδούς που ονομάζεται ωχρά κηλίδα, η οποία είναι υπεύθυνη για την κεντρική όραση, απαραίτητη για να μπορούμε για παράδειγμα, να διαβάσουμε και να οδηγήσουμε αυτοκίνητο.

Πώς επηρεάζει ο διαβήτης την όραση;

Ο αμφιβληστροειδής περιέχει επίσης πολλά μικρά και ευαίσθητα αιμοφόρα αγγεία (τριχοειδή) που παρέχουν οξυγόνο και θρεπτικά συστατικά στους φωτοϋποδοχείς.


Στον διαβήτη, η ποσότητα σακχάρου (γλυκόζης) στο αίμα είναι υψηλότερη από το κανονικό. Εάν δεν ελεγχθεί, το υψηλό σάκχαρο στο αίμα μπορεί να βλάψει τα τριχοειδή στον αμφιβληστροειδή.


Τα τριχοειδή που έχουν υποστεί αλλοιώσεις προκαλούν απελευθέρωση μιας πρωτεΐνης που ονομάζεται αγγειακός ενδοθηλιακός αυξητικός παράγοντας (VEGF). Ο VEGF προκαλεί διαρροή συστατικών του αίματος από τα τριχοειδή στην ωχρά κηλίδα. Διεγείρει επίσης την ανάπτυξη νέων αιμοφόρων αγγείων (νεοαγγείωση), η οποία μπορεί επίσης να οδηγήσει στη διαρροή υγρού και τη δημιουργία οιδήματος, γνωστού ως Διαβητικό Οίδημα της Ωχράς Κηλίδας (ΔΟΩ), το οποίο διαταράσσει τη δομή στην ωχρά κηλίδα οδηγώντας σε μείωση ή απώλεια της κεντρικής όρασης.

Συμβουλές για ασθενείς

Στόχος της παρούσας ιστοσελίδας είναι η παροχή γενικών πληροφοριών πάνω στο νόσημα. Συζητήστε πιθανά συμπτώματα και τη θεραπεία σας, αποκλειστικά με τον θεράποντα ιατρό σας.

Πηγές

1 WHO, World Report on Vision, 2019,

https://www.who.int/publications-detail/world-report-on-vision 

PP-EYL-GR-0248-1
11.2023