Συμβουλές για ασθενείς

Στόχος της παρούσας ιστοσελίδας είναι η παροχή γενικών πληροφοριών πάνω στο νόσημα. Συζητήστε πιθανά συμπτώματα και τη θεραπεία σας, αποκλειστικά με τον θεράποντα ιατρό σας.

Κατηγορίες και Αντιμετώπιση

Τι είναι και πόσο συχνά εμφανίζεται

Η ηλικιακή εκφύλιση της ωχράς κηλίδας (ΗΕΩ) ξηρού τύπου είναι η πιο συχνή μορφή της νόσου. Αυτός ο τύπος της νόσου εξελίσσεται αργά, με αποτέλεσμα η απώλεια της όρασης των ασθενών να παραμένει περιορισμένη.


Η ηλικιακή εκφύλιση της ωχράς κηλίδας υγρού τύπου (περίπου 10 έως 15 % όλων των περιπτώσεων ΗΕΩ) προκαλεί πολύ πιο σοβαρούς περιορισμούς στην όραση. Προκαλείται από το υγρό των ιστών και το αίμα που διαρρέει λόγω αυξημένης αγγειακής διαπερατότητας αιμοφόρων αγγείων στην ωχρά κηλίδα, οδηγώντας σε οίδημα. Επιπλέον, νέα, παθολογικά αιμοφόρα αγγεία (νεοαγγεία) σχηματίζονται στον χοριοειδή κάτω από τον αμφιβληστροειδή, έτσι ώστε η πάχυνση του αμφιβληστροειδούς να είναι μια σημαντική παράμετρος της ενεργότητας της νόσου. Ως αποτέλεσμα, τα νευρικά κύτταρα του αμφιβληστροειδούς σταδιακά καταστρέφονται και η κεντρική όραση μπορεί να χαθεί μέσα σε λίγα χρόνια. Εάν υπάρχει αιμορραγία, μπορεί ακόμη και να χαθεί άμεσα.

Πώς αντιμετωπίζεται η ηλικιακή εκφύλιση της ωχράς κηλίδας υγρού τύπου;

Για τη θεραπεία της ηλικιακής εκφύλισης της ωχράς κηλίδας υγρού τύπου χρησιμοποιούνται σκευάσματα τα οποία χορηγούνται με ενδοφθάλμια ένεση από εξειδικευμένο οφθαλμίατρο.

Συμβουλές για ασθενείς

Στόχος της παρούσας ιστοσελίδας είναι η παροχή γενικών πληροφοριών πάνω στο νόσημα. Συζητήστε πιθανά συμπτώματα και τη θεραπεία σας, αποκλειστικά με τον θεράποντα ιατρό σας.

Πηγές

1 WHO, World Report on Vision, 2019,

https://www.who.int/publications-detail/world-report-on-vision 

PP-EYL-GR-0248-1
11.2023