Συμβουλές για ασθενείς

Στόχος της παρούσας ιστοσελίδας είναι η παροχή γενικών πληροφοριών πάνω στο νόσημα. Συζητήστε πιθανά συμπτώματα και τη θεραπεία σας, αποκλειστικά με τον θεράποντα ιατρό σας.

Τι είναι και πόσο συχνά εμφανίζεται?

πόσο συχνά εμφανίζεται

Πρόκειται για εκφυλιστική νόσο της ωχράς, με επιπτώσεις στην όραση, από μείωση έως και σε ορισμένες περιπτώσεις, απώλεια της όρασης. Υπολογίζεται ότι περίπου 196 εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο πάσχουν από ηλικιακή εκφύλιση της ωχράς κηλίδας, από τους οποίους τα 10,4 εκατομμύρια (5,3%) βιώνουν μέσης ή μεγάλης βαρύτητας μείωση της μακρινής όρασης ή τύφλωση στις πλέον σοβαρές μορφές της νόσου 1 .

 

Αυτή η επικίνδυνη ασθένεια είναι σχεδόν άγνωστη στο ευρύ κοινό. Ωστόσο, είναι η συνηθέστερη αιτία σοβαρής μείωσης της όρασης και τύφλωσης σε άτομα ηλικίας άνω των 65 ετών στις ανεπτυγμένες χώρες. Η επίπτωση της ηλικιακής εκφύλισης της ωχράς κηλίδας θα συνεχίσει να αυξάνεται λόγω της αύξησης του μέσου όρου ηλικίας του παγκόσμιου πληθυσμού. Επίσης, οι γυναίκες επηρεάζονται συχνότερα από τους άνδρες.

Πώς εκδηλώνεται;

Το πρώτο σημάδι της ηλικιακής εκφύλισης της ωχράς κηλίδας μπορεί να είναι όταν οι ευθείες γραμμές ξαφνικά φαίνονται καμπύλες. Η ασθένεια ξεκινά συνήθως με το ένα μάτι, αλλά και το άλλο είναι επίσης πολύ πιθανό να επηρεαστεί αργότερα. Περαιτέρω ενδείξεις εκφύλισης της ωχράς κηλίδας μπορεί να εμφανιστούν κατά την ανάγνωση, για παράδειγμα.

 

Όταν ο πάσχων προσπαθεί να εστιάσει, τα γράμματα φαίνονται θολά και ένα εμφανίζεται ένα σκοτεινό κεντρικό σημείο. Αυτό το σημείο μεγαλώνει με την πάροδο του χρόνου, με αποτέλεσμα οι πάσχοντες να μπορούν, για παράδειγμα, να δουν ένα ρολόι αλλά όχι τι ώρα είναι. Ή μπορούν να αναγνωρίσουν το περίγραμμα ενός ατόμου αλλά όχι τα χαρακτηριστικά του προσώπου του.

Συμβουλές για ασθενείς

Στόχος της παρούσας ιστοσελίδας είναι η παροχή γενικών πληροφοριών πάνω στο νόσημα. Συζητήστε πιθανά συμπτώματα και τη θεραπεία σας, αποκλειστικά με τον θεράποντα ιατρό σας.

Πηγές

1 WHO, World Report on Vision, 2019,

https://www.who.int/publications-detail/world-report-on-vision 

PP-EYL-GR-0248-1
11.2023