Συμβουλές για ασθενείς

Στόχος της παρούσας ιστοσελίδας είναι η παροχή γενικών πληροφοριών πάνω στο νόσημα. Συζητήστε πιθανά συμπτώματα και τη θεραπεία σας, αποκλειστικά με τον θεράποντα ιατρό σας.

Τι είναι ο καρκίνος με γονιδιακή σύντηξη TRK; Πόσο συχνά εμφανίζεται;

Τι είναι ο καρκίνος με γονιδιακή σύντηξη TRK

Ο καρκίνος με γονιδιακή σύντηξη TRK είναι σπάνιος συνολικά και δεν επηρεάζει περισσότερο από μερικές χιλιάδες ασθενείς σε ολόκληρη την Ευρώπη ετησίως. Επηρεάζει τόσο τα παιδιά όσο και τους ενήλικες και παρουσιάζεται με ποικίλες συχνότητες σε διάφορους τύπους όγκων.

 

Ο καρκίνος με γονιδιακή σύντηξη TRK εμφανίζεται όταν ένα γονίδιο ΝΤRΚ συντήκεται με άλλο μη σχετιζόμενο γονίδιο, σχηματίζοντας μια τροποποιημένη πρωτεΐνη TRK. Η αλλοιωμένη πρωτεΐνη, ή η πρωτεΐνη σύντηξης TRK, καθίσταται συστατικά ενεργή ή υπερεκφράζεται, ενεργοποιώντας έναν καταρράκτη αντιδράσεων. Αυτές οι πρωτεΐνες σύντηξης TRK λειτουργούν ως ογκογόνοι παράγοντες που τροφοδοτούν την εξάπλωση και την ανάπτυξη του καρκίνου, ανεξάρτητα από την εστία εμφάνισης στον οργανισμό.

Συμβουλές για ασθενείς

Στόχος της παρούσας ιστοσελίδας είναι η παροχή γενικών πληροφοριών πάνω στο νόσημα. Συζητήστε πιθανά συμπτώματα και τη θεραπεία σας, αποκλειστικά με τον θεράποντα ιατρό σας.

COR-PFM-ONC-GR-0001-3
Oct-2023