Συμβουλές για ασθενείς

Στόχος της παρούσας ιστοσελίδας είναι η παροχή γενικών πληροφοριών πάνω στο νόσημα. Συζητήστε πιθανά συμπτώματα και τη θεραπεία σας, αποκλειστικά με τον θεράποντα ιατρό σας.

Alt tag

Τι είναι η Φλεβική Θρόμβωση και πόσο συχνά εμφανίζεται;

Η Φλεβική Θρόμβωση είναι η τρίτη πιο συχνή καρδιαγγειακή νόσος παγκοσμίως2. Η ΦΘΕ περιλαμβάνει δύο καταστάσεις: την Εν τω Βάθει Φλεβική Θρόμβωση (ΕΒΦΘ) και την Πνευμονική Εμβολή (ΠE).

 

Η ΕΒΦΘ είναι ο σχηματισμός θρόμβου αίματος στις φλέβες που βρίσκονται βαθιά μέσα στους μυς, για παράδειγμα στο πόδι ή τη λεκάνη. Εάν το σύνολο ή μέρος του θρόμβου αποκοπεί και μεταφερθεί και αποφράξει ένα αγγείο στους πνεύμονες, αυτό είναι γνωστό ως ΠΕ, μια κατάσταση που πολύ γρήγορα μπορεί να αποβεί μοιραία .

Πηγές

1 WHO, World Report on Vision, 2019,

https://www.who.int/publications-detail/world-report-on-vision 

COR-PFM-OPHT-GR-0001-1

Συμβουλές για ασθενείς

Στόχος της παρούσας ιστοσελίδας είναι η παροχή γενικών πληροφοριών πάνω στο νόσημα. Συζητήστε πιθανά συμπτώματα και τη θεραπεία σας, αποκλειστικά με τον θεράποντα ιατρό σας.