Συμβουλές για ασθενείς

Στόχος της παρούσας ιστοσελίδας είναι η παροχή γενικών πληροφοριών πάνω στο νόσημα. Συζητήστε πιθανά συμπτώματα και τη θεραπεία σας, αποκλειστικά με τον θεράποντα ιατρό σας.

Πώς εκδηλώνεται η Φλεβική Θρόμβωση;

Πώς εκδηλώνεται η Φλεβική Θρόμβωση

Τα συμπτώματα της ΕΒΦΘ περιλαμβάνουν: πόνο, οίδημα, ερυθρότητα της προσβληθείσας περιοχής, η οποία μπορεί να παρουσιάζεται ζεστή στην αφή. Τα συμπτώματα της ΠΕ περιλαμβάνουν: οξεία δύσπνοια, πόνο στο στήθος, γρήγορο καρδιακό ρυθμό, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις εμφανίζεται και έντονος βήχας.

 

Και στις δύο περιπτώσεις πάντως, τα συμπτώματα μπορεί να μην είναι ενδεικτικά της συγκεκριμένης κατάστασης, μπορεί να οφείλονται δηλαδή και σε εντελώς διαφορετικά αίτια. Κάποιες φορές επίσης τα συμπτώματα μπορεί να είναι αμελητέα ή και να απουσιάζουν εντελώς. Σε κάθε περίπτωση τα πιο πάνω αναφερόμενα είναι ενδεικτικά, ώστε να μας κινητοποιήσουν να αναζητήσουμε ιατρική βοήθεια.

Συμβουλές για ασθενείς

Στόχος της παρούσας ιστοσελίδας είναι η παροχή γενικών πληροφοριών πάνω στο νόσημα. Συζητήστε πιθανά συμπτώματα και τη θεραπεία σας, αποκλειστικά με τον θεράποντα ιατρό σας.

Πηγές

 

1  https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/the-top-10-causes-of-death

2  Wendelboe AM, Raskob GE. Global Burden of Thrombosis: Epidemiologic Aspects. Circ Res. 2016;118(9):1340-1347

PP-XAR-GR-0622-1
10.2023