Συμβουλές για ασθενείς

Στόχος της παρούσας ιστοσελίδας είναι η παροχή γενικών πληροφοριών πάνω στο νόσημα. Συζητήστε πιθανά συμπτώματα και τη θεραπεία σας, αποκλειστικά με τον θεράποντα ιατρό σας.

Τι είναι η Αρτηριακή Θρόμβωση;

Αρτηριακή Θρόμβωση

Η Αρτηριακή Θρόμβωση εκδηλώνεται όταν η ροή αίματος μέσω μιας αρτηρίας διακόπτεται από ένα θρόμβο αίματος. Εάν αυτό συμβεί σε αρτηρία που παρέχει αίμα στον εγκέφαλο, μπορεί να οδηγήσει σε ένα εγκεφαλικό επεισόδιο, μια πολύ σοβαρή κατάσταση που μπορεί να προκαλέσει αναπηρία ή να οδηγήσει στο θάνατο.

 

Εάν η θρόμβωση προκληθεί σε στεφανιαία αρτηρία, μπορεί να οδηγήσει σε οξύ στεφανιαίο επεισόδιο, το οποίο περιλαμβάνει καταστάσεις όπως το έμφραγμα του μυοκαρδίου και την ασταθή στηθάγχη.

Συμβουλές για ασθενείς

Στόχος της παρούσας ιστοσελίδας είναι η παροχή γενικών πληροφοριών πάνω στο νόσημα. Συζητήστε πιθανά συμπτώματα και τη θεραπεία σας, αποκλειστικά με τον θεράποντα ιατρό σας.

Πηγές

 

1  https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/the-top-10-causes-of-death

2  Wendelboe AM, Raskob GE. Global Burden of Thrombosis: Epidemiologic Aspects. Circ Res. 2016;118(9):1340-1347

PP-XAR-GR-0622-1
10.2023