Συμβουλές για ασθενείς

Στόχος της παρούσας ιστοσελίδας είναι η παροχή γενικών πληροφοριών πάνω στο νόσημα. Συζητήστε πιθανά συμπτώματα και τη θεραπεία σας, αποκλειστικά με τον θεράποντα ιατρό σας.

Τι είναι η Φλεβική Θρόμβωση και πόσο συχνά εμφανίζεται;

Φλεβική Θρόμβωση

Η Φλεβική Θρόμβωση είναι η τρίτη πιο συχνή καρδιαγγειακή νόσος παγκοσμίως2 . Η ΦΘΕ περιλαμβάνει δύο καταστάσεις: την Εν τω Βάθει Φλεβική Θρόμβωση (ΕΒΦΘ) και την Πνευμονική Εμβολή (ΠE).

 

Η ΕΒΦΘ είναι ο σχηματισμός θρόμβου αίματος στις φλέβες που βρίσκονται βαθιά μέσα στους μυς, για παράδειγμα στο πόδι ή τη λεκάνη. Εάν το σύνολο ή μέρος του θρόμβου αποκοπεί και μεταφερθεί και αποφράξει ένα αγγείο στους πνεύμονες, αυτό είναι γνωστό ως ΠΕ, μια κατάσταση που πολύ γρήγορα μπορεί να αποβεί μοιραία .

Συμβουλές για ασθενείς

Στόχος της παρούσας ιστοσελίδας είναι η παροχή γενικών πληροφοριών πάνω στο νόσημα. Συζητήστε πιθανά συμπτώματα και τη θεραπεία σας, αποκλειστικά με τον θεράποντα ιατρό σας.

Πηγές

 

1  https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/the-top-10-causes-of-death

2  Wendelboe AM, Raskob GE. Global Burden of Thrombosis: Epidemiologic Aspects. Circ Res. 2016;118(9):1340-1347

PP-XAR-GR-0622-1
10.2023