Συμβουλές για ασθενείς

Στόχος της παρούσας ιστοσελίδας είναι η παροχή γενικών πληροφοριών πάνω στο νόσημα. Συζητήστε πιθανά συμπτώματα και τη θεραπεία σας, αποκλειστικά με τον θεράποντα ιατρό σας.

Πώς αντιμετωπίζεται η αιμορροφιλία;

Πώς αντιμετωπίζεται

Ο καλύτερος τρόπος για τη θεραπεία της αιμορροφιλίας είναι να αντικατασταθεί ο παράγοντας πήξης του αίματος που λείπει, ώστε το αίμα να πήξει σωστά. Αυτή η θεραπεία αναπλήρωσης ή αλλιώς υποκατάστασης μπορεί να δοθεί για την αντιμετώπιση ενός αιμορραγικού επεισοδίου που βρίσκεται σε εξέλιξη ή μπορεί επίσης να χορηγηθεί σε τακτική βάση στο σπίτι για να αποφευχθούν αιμορραγικά επεισόδια. Αυτό γίνεται συνήθως με την έγχυση προϊόντων θεραπείας, που ονομάζονται συμπυκνώματα παράγοντα πήξης, στη φλέβα ενός ατόμου. Μπορεί να κάνετε θεραπεία υποκατάστασης σε τακτική βάση για την αποφυγή αιμορραγίας. Αυτό ονομάζεται προληπτική ή προφυλακτική θεραπεία. Ή, μπορεί να χρειαστείτε θεραπεία υποκατάστασης μόνο για να σταματήσετε την αιμορραγία όταν εμφανιστεί. Αυτή η χρήση της θεραπείας, ανάλογα με τις ανάγκες, ονομάζεται θεραπεία κατ’ επίκληση.


Σήμερα, είναι δυνατό για τα άτομα με αιμορροφιλία και τις οικογένειές τους, να μάθουν πώς να λαμβάνουν τη θεραπεία υποκατάστασης που χρειάζονται στο σπίτι. Πολλοί άνθρωποι μαθαίνουν να κάνουν τις εγχύσεις στο σπίτι για το παιδί τους ή για τον εαυτό τους. Μπορείτε να κάνετε την προληπτική (ή αλλιώς προφυλακτική θεραπεία) και την κατ’ επίκληση (κατά περίπτωση) θεραπεία υποκατάστασης στο σπίτι.


Η παροχή προϊόντων θεραπείας υποκατάστασης του παράγοντα πήξης στο σπίτι σημαίνει ότι η αιμορραγία μπορεί να αντιμετωπιστεί πιο γρήγορα, με αποτέλεσμα λιγότερο σοβαρή αιμορραγία και λιγότερες παρενέργειες.

Συμβουλές για ασθενείς

Στόχος της παρούσας ιστοσελίδας είναι η παροχή γενικών πληροφοριών πάνω στο νόσημα. Συζητήστε πιθανά συμπτώματα και τη θεραπεία σας, αποκλειστικά με τον θεράποντα ιατρό σας.

Πηγές

 

World Federation of Hemophilia.

Διαθέσιμο στο https://www.wfh.org/en/about/bleeding-disorders Μάιος 2021

COR-M_DAM-GR-0001-1