Συμβουλές για ασθενείς

Στόχος της παρούσας ιστοσελίδας είναι η παροχή γενικών πληροφοριών πάνω στο νόσημα. Συζητήστε πιθανά συμπτώματα και τη θεραπεία σας, αποκλειστικά με τον θεράποντα ιατρό σας.

Πότε κάποιος νοσεί από αιμορροφιλία και πόσο συχνά εμφανίζεται;

Πότε κάποιος νοσεί από αιμορροφιλία

Η αιμορροφιλία είναι συνήθως μια κληρονομική αιμορραγική διαταραχή. Υπάρχουν διάφοροι τύποι αιμορροφιλίας και οι περισσότερες μορφές κληρονομούνται.

 

Στους πιο συνηθισμένους τύπους αιμορροφιλίας, το γονίδιο που ευθύνεται για τη διαταραχή, βρίσκεται στο χρωμόσωμα Χ. Ο καθένας έχει δύο χρωμοσώματα φύλου, ένα από κάθε γονέα.

Μια γυναίκα κληρονομεί ένα Χ χρωμόσωμα από τη μητέρα της και ένα Χ χρωμόσωμα από τον πατέρα της. Ένας άνδρας κληρονομεί ένα χρωμόσωμα Χ από τη μητέρα του και ένα χρωμόσωμα Υ από τον πατέρα του. Αυτό σημαίνει ότι η αιμορροφιλία εμφανίζεται σχεδόν πάντα στα αγόρια και μεταδίδεται από μητέρα σε γιο, μέσω ενός από τα γονίδια της. Οι περισσότερες γυναίκες με αυτό το γονίδιο, είναι απλώς φορείς και δεν παρουσιάζουν σημάδια ή συμπτώματα αιμορροφιλίας.

 

Ωστόσο, ορισμένοι φορείς μπορεί να παρουσιάσουν συμπτώματα αιμορραγίας εάν οι παράγοντες πήξης τους μειωθούν μετρίως. Ο μεγαλύτερος παράγοντας κινδύνου για την εμφάνιση αιμορροφιλίας είναι να έχεις μέλη της οικογένειας που έχουν τη διαταραχή. Ωστόσο, περίπου το 30% των ατόμων με αιμορροφιλία δεν έχουν οικογενειακό ιστορικό της διαταραχής. Σε αυτούς τους ανθρώπους, μία απροσδόκητη αλλαγή εμφανίζεται σε ένα από τα γονίδια που σχετίζονται με την αιμορροφιλία.

 

Σήμερα στην Ελλάδα υπολογίζεται ότι υπάρχουν περίπου 1.000 άτομα με Αιμορροφιλία. Την ίδια στιγμή στην Ευρώπη υπολογίζεται ότι πάσχουν περίπου 33.000 από Αιμορροφιλία και περίπου 400.000 παγκόσμιως.

Συμβουλές για ασθενείς

Στόχος της παρούσας ιστοσελίδας είναι η παροχή γενικών πληροφοριών πάνω στο νόσημα. Συζητήστε πιθανά συμπτώματα και τη θεραπεία σας, αποκλειστικά με τον θεράποντα ιατρό σας.

Πηγές

 

World Federation of Hemophilia.

Διαθέσιμο στο https://www.wfh.org/en/about/bleeding-disorders Μάιος 2021

COR-M_DAM-GR-0001-1