Συμβουλές για ασθενείς

Στόχος της παρούσας ιστοσελίδας είναι η παροχή γενικών πληροφοριών πάνω στο νόσημα. Συζητήστε πιθανά συμπτώματα και τη θεραπεία σας, αποκλειστικά με τον θεράποντα ιατρό σας.

Ποια είναι τα συμπτώματα του καρκίνου του προστάτη;

Ποια είναι τα συμπτώματα

Ο πρώιμος καρκίνος του προστάτη συνήθως δεν προκαλεί συμπτώματα, αλλά μερικές φορές πιο προχωρημένοι καρκίνοι εντοπίζονται λόγω των συμπτωμάτων που προκαλούν. Διάφορες ενοχλήσεις, και ιδιαίτερα ο πόνος, κατά την ούρηση ή την εκσπερμάτωση πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη. Το ίδιο ισχύει για τη συχνή ώθηση ούρησης, την αδυναμία πλήρους κένωσης της ουροδόχου κύστης και την εύρεση αίματος στο σπέρμα ή στα ούρα.

 

Όμως, πολλά από αυτά τα συμπτώματα δεν αποτελούν σίγουρη ένδειξη καρκίνου. Τα ίδια συμπτώματα μπορεί να προκληθούν από λοιμώξεις ή από καλοήθη διόγκωση του προστάτη, η οποία είναι πολύ συχνή. Ένας ουρολόγος μπορεί να δώσει μια ακριβή διάγνωση.

Ο καρκίνος του προστάτη που είναι πιο προχωρημένος μπορεί να προκαλέσει σημεία και συμπτώματα όπως:

 

• Πρόβλημα ούρησης

• Μειωμένη δύναμη στο ρεύμα των ούρων

• Αίμα στα ούρα

• Αίμα στο σπέρμα

• Πόνος στα οστά

• Μείωση βάρους

• Στυτική δυσλειτουργία

Συμβουλές για ασθενείς

Στόχος της παρούσας ιστοσελίδας είναι η παροχή γενικών πληροφοριών πάνω στο νόσημα. Συζητήστε πιθανά συμπτώματα και τη θεραπεία σας, αποκλειστικά με τον θεράποντα ιατρό σας.

Πηγές

1  Leslie SW, Soon-Sutton TL, Sajjad H, Siref LE. Prostate Cancer. 2021 May 4. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2021 Jan–. PMID: 29261872.

2  GLOBOCAN 2018: Estimated Cancer Incidence, Mortality and Prevalence Worldwide in 2018. Prostate Cancer. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.3322/caac.21492. Accessed July 2019.

COR-PFM-ONC-GR-0001-3
Oct-2023