Συμβουλές για ασθενείς

Στόχος της παρούσας ιστοσελίδας είναι η παροχή γενικών πληροφοριών πάνω στο νόσημα. Συζητήστε πιθανά συμπτώματα και τη θεραπεία σας, αποκλειστικά με τον θεράποντα ιατρό σας.

Πώς μπορεί να διαγνωστεί ο καρκίνος του προστάτη;

Πώς μπορεί να διαγνωστεί

Οι πρώιμοι καρκίνοι του προστάτη συνήθως δεν προκαλούν συμπτώματα, αλλά οι πιο προχωρημένοι καρκίνοι βρίσκονται μερικές φορές για πρώτη φορά λόγω των συμπτωμάτων που προκαλούν. Εάν υπάρχει υποψία για καρκίνο του προστάτη βάσει των αποτελεσμάτων των προληπτικών εξετάσεων ή των συμπτωμάτων, θα χρειαστούν περαιτέρω διαγνωστικές εξετάσεις.


Εάν ο έλεγχος του καρκίνου του προστάτη ανιχνεύσει μια ανωμαλία, ο γιατρός σας μπορεί να συστήσει περαιτέρω εξετάσεις για να προσδιορίσει εάν έχετε καρκίνο του προστάτη, Η πραγματική διάγνωση του καρκίνου του προστάτη μπορεί να γίνει μόνο με βιοψία προστάτη Όταν μια βιοψία επιβεβαιώνει την παρουσία καρκίνου, το επόμενο βήμα είναι να προσδιοριστεί το επίπεδο επιθετικότητας (βαθμός) των καρκινικών κυττάρων. Ένας γιατρός σε ένα εργαστήριο εξετάζει ένα δείγμα των καρκινικών κυττάρων σας για να προσδιορίσει πόσo τα καρκινικά κύτταρα διαφέρουν από τα υγιή κύτταρα.


Μόλις γίνει διάγνωση καρκίνου του προστάτη, ο γιατρός σας χρειάζεται να προσδιορίσει την έκταση (στάδιο) του καρκίνου. Εάν ο γιατρός σας υποψιάζεται ότι ο καρκίνος σας μπορεί να έχει εξαπλωθεί πέρα από τον προστάτη σας, μπορεί να προτείνονται μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες εξετάσεις απεικόνισης:
• Οστών

• Υπερηχογράφημα

• Αξονική τομογραφία (CT)

• Μαγνητική τομογραφία (MRI)


Δεν είναι απαραίτητο κάθε άτομο να κάνει κάθε εξέταση. Ο γιατρός σας θα σας βοηθήσει να προσδιορίσετε ποιες εξετάσεις είναι καλύτερες για την δική σας κατάσταση. Ο γιατρός σας θα χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες από αυτές τις εξετάσεις για να ορίσει το στάδιο του καρκίνο σας. Τα στάδια του καρκίνου του προστάτη υποδεικνύονται με λατινικούς αριθμούς που κυμαίνονται από Ι έως IV. Τα χαμηλότερα στάδια δείχνουν ότι ο καρκίνος περιορίζεται στον προστάτη. Στο στάδιο IV, ο καρκίνος έχει αναπτυχθεί πέρα από τον προστάτη και μπορεί να εξαπλωθεί σε άλλες περιοχές του σώματος.

Συμβουλές για ασθενείς

Στόχος της παρούσας ιστοσελίδας είναι η παροχή γενικών πληροφοριών πάνω στο νόσημα. Συζητήστε πιθανά συμπτώματα και τη θεραπεία σας, αποκλειστικά με τον θεράποντα ιατρό σας.

Πηγές

1  Leslie SW, Soon-Sutton TL, Sajjad H, Siref LE. Prostate Cancer. 2021 May 4. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2021 Jan–. PMID: 29261872.

2  GLOBOCAN 2018: Estimated Cancer Incidence, Mortality and Prevalence Worldwide in 2018. Prostate Cancer. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.3322/caac.21492. Accessed July 2019.

COR-PFM-ONC-GR-0001-3
Oct-2023