Συμβουλές για ασθενείς

Στόχος της παρούσας ιστοσελίδας είναι η παροχή γενικών πληροφοριών πάνω στο νόσημα. Συζητήστε πιθανά συμπτώματα και τη θεραπεία σας, αποκλειστικά με τον θεράποντα ιατρό σας.

Πόσο συχνά εμφανίζεται ο καρκίνος του προστάτη;

Πόσο συχνά εμφανίζεται ο καρκίνος του προστάτη

Ο καρκίνος του προστάτη είναι ο δεύτερος πιο συχνά εμφανιζόμενος καρκίνος στους άνδρες και ο τέταρτος πιο συχνά εμφανιζόμενος καρκίνος συνολικά.

 

Το 2020, περίπου 1,4 εκατομμύρια άνδρες διαγνώστηκαν με καρκίνο του προστάτη και περίπου 375.000 πέθαναν από την ασθένεια παγκοσμίως2 . Ο καρκίνος του προστάτη είναι η πέμπτη κύρια αιτία θανάτου από καρκίνο στους άνδρες

Συμβουλές για ασθενείς

Στόχος της παρούσας ιστοσελίδας είναι η παροχή γενικών πληροφοριών πάνω στο νόσημα. Συζητήστε πιθανά συμπτώματα και τη θεραπεία σας, αποκλειστικά με τον θεράποντα ιατρό σας.

Πηγές

1  Leslie SW, Soon-Sutton TL, Sajjad H, Siref LE. Prostate Cancer. 2021 May 4. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2021 Jan–. PMID: 29261872.

2  GLOBOCAN 2018: Estimated Cancer Incidence, Mortality and Prevalence Worldwide in 2018. Prostate Cancer. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.3322/caac.21492. Accessed July 2019.

COR-PFM-ONC-GR-0001-3
Oct-2023