Συμβουλές για ασθενείς

Στόχος της παρούσας ιστοσελίδας είναι η παροχή γενικών πληροφοριών πάνω στο νόσημα. Συζητήστε πιθανά συμπτώματα και τη θεραπεία σας, αποκλειστικά με τον θεράποντα ιατρό σας.

Τι είναι ο καρκίνος του προστάτη;

Καρκίνος του προστάτη

Ο καρκίνος του προστάτη είναι καρκίνος που εμφανίζεται στον συγκεκριμένο αδένα. Ο προστάτης είναι ένας μικρός αδένας σε σχήμα καρυδιού στους άνδρες που παράγει το σπερματικό υγρό το οποίο τρέφει και μεταφέρει το σπέρμα.


Ο καρκίνος του προστάτη είναι ένας από τους πιο συνηθισμένους τύπους καρκίνου. Πολλοί καρκίνοι του προστάτη αναπτύσσονται αργά και περιορίζονται στον προστάτη, όπου ενδέχεται να μην προκαλέσουν σοβαρή βλάβη. Ωστόσο, ενώ ορισμένοι τύποι καρκίνου του προστάτη αναπτύσσονται αργά και μπορεί να χρειάζονται ελάχιστη ή και καθόλου θεραπεία, ενώ άλλοι τύποι είναι επιθετικοί και μπορούν να εξαπλωθούν γρήγορα.

 

Οι γιατροί γνωρίζουν ότι ο καρκίνος του προστάτη ξεκινά όταν τα κύτταρα στον προστάτη αναπτύσσουν αλλαγές στο DNA . Το DNA ενός κυττάρου περιέχει τις οδηγίες που λένε σε ένα κύτταρο τι να κάνει. Οι αλλαγές λένε στα κύτταρα να αναπτύσσονται και να διαιρούνται πιο γρήγορα από ό, τι τα κανονικά κύτταρα. Τα μη φυσιολογικά κύτταρα συνεχίζουν να ζουν, όταν άλλα κύτταρα θα πέθαιναν.


Τα συσσωρευμένα μη φυσιολογικά κύτταρα σχηματίζουν έναν όγκο που μπορεί να αναπτυχθεί για να εισβάλει σε κοντινούς ιστούς. Με την πάροδο του χρόνου, ορισμένα μη φυσιολογικά κύτταρα μπορούν να διασπαστούν και να εξαπλωθούν (μετάσταση) σε άλλα μέρη του σώματος.
Ο καρκίνος του προστάτη που εντοπίζεται νωρίς έχει την καλύτερη πιθανότητα επιτυχούς θεραπείας.

Συμβουλές για ασθενείς

Στόχος της παρούσας ιστοσελίδας είναι η παροχή γενικών πληροφοριών πάνω στο νόσημα. Συζητήστε πιθανά συμπτώματα και τη θεραπεία σας, αποκλειστικά με τον θεράποντα ιατρό σας.

Πηγές

1  Leslie SW, Soon-Sutton TL, Sajjad H, Siref LE. Prostate Cancer. 2021 May 4. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2021 Jan–. PMID: 29261872.

2  GLOBOCAN 2018: Estimated Cancer Incidence, Mortality and Prevalence Worldwide in 2018. Prostate Cancer. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.3322/caac.21492. Accessed July 2019.

COR-PFM-ONC-GR-0001-3
Oct-2023