Συμβουλές για ασθενείς

Στόχος της παρούσας ιστοσελίδας είναι η παροχή γενικών πληροφοριών πάνω στο νόσημα. Συζητήστε πιθανά συμπτώματα και τη θεραπεία σας, αποκλειστικά με τον θεράποντα ιατρό σας.

Ποιοι παράγοντες αυξάνουν τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου του προστάτη;

Ποιοι παράγοντες αυξάνουν τον κίνδυνο

Δεν είναι σαφές τι προκαλεί καρκίνο του προστάτη. Παράγοντες που μπορούν να αυξήσουν τον κίνδυνο καρκίνου του προστάτη περιλαμβάνουν:

 

Μεγαλύτερη ηλικία: Ο κίνδυνος καρκίνου του προστάτη αυξάνεται καθώς μεγαλώνετε. Είναι πιο συνηθισμένο μετά την ηλικία των 50.

 

Οικογενειακό ιστορικό: Εάν ένας συγγενής αίματος, όπως γονέας, αδελφός ή παιδί, έχει διαγνωστεί με καρκίνο του προστάτη, ο κίνδυνος μπορεί να αυξηθεί. Επίσης, εάν έχετε οικογενειακό ιστορικό γονιδίων που αυξάνουν τον κίνδυνο καρκίνου του μαστού (BRCA1 ή BRCA2) ή πολύ ισχυρό οικογενειακό ιστορικό καρκίνου του μαστού, ο κίνδυνος καρκίνου του προστάτη μπορεί να είναι υψηλότερος.

 

Παχυσαρκία: Τα άτομα που είναι παχύσαρκα μπορεί να έχουν υψηλότερο κίνδυνο καρκίνου του προστάτη σε σύγκριση με τα άτομα που θεωρείται ότι έχουν υγιές βάρος, αν και μελέτες είχαν μικτά αποτελέσματα. Σε παχύσαρκα άτομα, ο καρκίνος είναι πιο πιθανό να είναι πιο επιθετικός και πιο πιθανό να επιστρέψει μετά την αρχική θεραπεία.

 

Φυλή: Για λόγους που δεν έχουν ακόμη προσδιοριστεί, η μαύρη φυλή έχει μεγαλύτερο κίνδυνο καρκίνου του προστάτη από ό, τι οι άλλες φυλές. Στη φυλή αυτή, ο καρκίνος του προστάτη είναι επίσης πιο πιθανό να είναι επιθετικός ή προχωρημένος.

Συμβουλές για ασθενείς

Στόχος της παρούσας ιστοσελίδας είναι η παροχή γενικών πληροφοριών πάνω στο νόσημα. Συζητήστε πιθανά συμπτώματα και τη θεραπεία σας, αποκλειστικά με τον θεράποντα ιατρό σας.

Πηγές

1  Leslie SW, Soon-Sutton TL, Sajjad H, Siref LE. Prostate Cancer. 2021 May 4. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2021 Jan–. PMID: 29261872.

2  GLOBOCAN 2018: Estimated Cancer Incidence, Mortality and Prevalence Worldwide in 2018. Prostate Cancer. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.3322/caac.21492. Accessed July 2019.

COR-PFM-ONC-GR-0001-3
Oct-2023