Συμβουλές για ασθενείς

Στόχος της παρούσας ιστοσελίδας είναι η παροχή γενικών πληροφοριών πάνω στο νόσημα. Συζητήστε πιθανά συμπτώματα και τη θεραπεία σας, αποκλειστικά με τον θεράποντα ιατρό σας.

Πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε έγκαιρα τον καρκίνο του προστάτη;

Πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε έγκαιρα

Οι περισσότεροι καρκίνοι του προστάτη εντοπίζονται για πρώτη φορά ως αποτέλεσμα του προληπτικού ελέγχου.

 

Οι περισσότερες ιατρικές οργανώσεις ενθαρρύνουν τους άντρες στα 50 τους να συζητήσουν τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα του ελέγχου του καρκίνου του προστάτη με τους γιατρούς τους. Η συζήτηση θα πρέπει να περιλαμβάνει μια ανασκόπηση των παραγόντων κινδύνου και των προτιμήσεών σας σχετικά με τον έλεγχο.

 

Δύο εξετάσεις που χρησιμοποιούνται συνήθως για τον έλεγχο καρκίνου του προστάτη περιγράφονται παρακάτω:

 

Επίπεδα ειδικού προστατικού αντιγόνου (PSA)

Είναι μια εξέταση αίματος που μετρά το επίπεδο PSA στο αίμα. Το PSA είναι μια ουσία που παράγεται από τον προστάτη. Τα επίπεδα PSA στο αίμα μπορεί να είναι υψηλότερα σε άνδρες που έχουν καρκίνο του προστάτη. Το επίπεδο PSA μπορεί επίσης να αυξηθεί σε άλλες καταστάσεις που επηρεάζουν τον προστάτη.


Κατά κανόνα, όσο υψηλότερο είναι το επίπεδο PSA στο αίμα, τόσο πιθανότερο είναι να υπάρχει πρόβλημα προστάτη. Αλλά πολλοί παράγοντες, όπως η ηλικία και η φυλή, μπορούν να επηρεάσουν τα επίπεδα PSA.

Τα επίπεδα PSA μπορούν επίσης να επηρεαστούν από

• Ορισμένες ιατρικές διαδικασίες.

• Ορισμένα φάρμακα.

• Ένας διευρυμένος προστάτης.

• Μία λοίμωξη του προστάτη.


Επειδή πολλοί παράγοντες μπορούν να επηρεάσουν τα επίπεδα PSA, ο γιατρός σας είναι το καλύτερο άτομο που ερμηνεύει τα αποτελέσματα των επιπέδων PSA.

Δακτυλική εξέταση του προστάτη

Η δακτυλική εξέταση του προστάτη πραγματοποιείται σε όλους τους άνδρες άνω των 45 ετών στα πλαίσια του προληπτικού ελέγχου για τον καρκίνο του προστάτη, αλλά και στους άνδρες εκείνους που αντιμετωπίζουν προβλήματα ούρησης.


Κατά την διάρκεια της εξέτασης, αφού στην περιοχή έχει τοποθετηθεί αρκετή ποσότητα λιπαντικής αλοιφής, ο ουρολόγος εισάγει τον δείκτη του χεριού του στο ορθό για να ψηλαφήσει τον προστάτη. Κατά την εξέταση μπορεί να βρεθούν ανωμαλίες στην υφή, στο μέγεθος ή στο σχήμα του αδένα, καθώς και παρουσία ευαισθησίας ή πόνου κατά την ψηλάφηση.


Η δακτυλική εξέταση είναι λιγότερο αποτελεσματική στην ανεύρεση προστατικού καρκίνου από το PSA. Μπορεί όμως ορισμένες φορές να ανιχνεύσει καρκίνο σε άνδρες με “φυσιολογικά” επίπεδα PSA. Γι’ αυτό τον λόγο η Αμερικανική Εταιρεία Καρκίνου (American Cancer Society, ACS) συνιστά την ευρεία χρήση και των δύο αυτών εξετάσεων για την πρώιμη διάγνωση του καρκίνου του προστάτη. Άλλωστε, μια φυσιολογική δακτυλική εξέταση δεν αποκλείει την ύπαρξη καρκίνου του προστάτη.

Συμβουλές για ασθενείς

Στόχος της παρούσας ιστοσελίδας είναι η παροχή γενικών πληροφοριών πάνω στο νόσημα. Συζητήστε πιθανά συμπτώματα και τη θεραπεία σας, αποκλειστικά με τον θεράποντα ιατρό σας.

Πηγές

1  Leslie SW, Soon-Sutton TL, Sajjad H, Siref LE. Prostate Cancer. 2021 May 4. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2021 Jan–. PMID: 29261872.

2  GLOBOCAN 2018: Estimated Cancer Incidence, Mortality and Prevalence Worldwide in 2018. Prostate Cancer. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.3322/caac.21492. Accessed July 2019.

COR-PFM-ONC-GR-0001-3
Oct-2023